logo.svg SIGN-UP PRISER LÄNKER KONTAKTA KUNDPORTAL LOGGA IN
uk.jpg deutschland.jpg france.jpg italy.jpg espana.jpg sverige.jpg norge.jpg danmark.jpg
logo.svg

TATTOO STUDIO MANAGEMENT

 
 

 

composition.png

KALENDER
Skapa dina egna bokningslänkar (många alternativ).
Skicka specificerade bokningslänkar till specifika kunder med din mobiltelefon.
Tillåt kunder att boka direkt i din kalender med hjälp av "kontrollerade" bokningslänkar.
Exakt hantering av period öppen för bokningar.
Kan synkroniseras med iPhone och/eller Android-kalendrar.

Automatiska påminnelser via sms och/eller e-post - Gratis

 
 
HÅLL KONTROLL ÖVER DITT BLÄCK
Vilket bläck använde jag tidigare på den här klienten?
När är det dags att kassera detta bläck?
Använde jag ens bläcket innan det gick ut?
Hur många gånger har jag använt detta bläck?
Behöver jag verkligen köpa det här bläcket igen?
Har detta bläck gått ut?
Hur många klienter har jag använt det här bläcket på?

InkBase ger svar på allt ovanstående
 

 
MARKETING
Uppföljning av tidigare kunder
Avbokningslista
Nyheter/erbjudanden
Present kort

 

 
STATISTICS
Avslutade sessioner
Antal framtida avtal i din kalender
Individuella intäkter (valfritt)
Studiointäkter (valfritt)
Kön och åldersfördelning


age-gender.gif

 
 
SPRÅK SOM STÖDS
uk.jpg English  deutschland.jpg German  
france.jpg French italy.jpg Italian
espana.jpg Spanish sverige.jpg Swedish
norge.jpg Norwegian danmark.jpg Danish
 Alla användare av InkBase kan ställa in sina individuella språkpreferenser.

Menyer visas sedan på användarens föredragna språk.

All kommunikation med kunder på det lokala språket. 
 
 
SAMTYKANDE
Skapa dina egna samtyckesformulär

Möjligt att ha flera samtyckesformulär att välja mellan när det är relevant.
T.ex. samtyckesformulär på olika språk och/eller olika tjänster.

Samtyckesformulär vidarebefordras till kundens mobil för läsning och godkännande.
Exakt kopia av det godkända Samtyckesformulär bevaras för framtida referens

 
MAKE TATTOOING SAFER
 
InkBase.dk
Kejlstrupparken 33
DK-8660 Skanderborg
Danmark
E-post: esben@inkbase.dk
Cell: +45 4264 4810
Momsnr: DK17537296
 
Copyright © 2023 InkBase.dk - Colour Registration System